Awards
Award voor de kwaliteit van de leefomgeving

Het leefklimaat staat steeds meer onder druk door de emissies en andere negatieve effecten van o.a. verkeer, industrie, evenementen en bevoorrading. Hierdoor treedt schade op aan de gezondheid en het milieu vanwege een combinatie van tal van aspecten, met name geluid en luchtkwaliteit. De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering over deze aspecten en ook aspecten zoals CO2, energie en veiligheid, effectief is om oplossingen te realiseren. Ook de Omgevingswet is gericht op integrale aanpak en geeft veel beleidsruimte voor het lokale bevoegd gezag. Op dit congres is ook steeds meer aandacht voor deze integrale benadering van omgevingsproblemen. Deze is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Op de eerste congresdag (6 november) worden daarom wederom de Awards voor de Leefomgeving uitgereikt, door Jacqueline Cramer. Hieronder vindt u nadere informatie over deze award. Tevens staan er de ideeŽn die naar voren kwamen bij de genomineerden in 2017, en uiteraard de winnaars. Meer informatie vindt u in dit persbericht.

Inzenden

Uw inzending of voordracht dient u vůůr 30 september 2018 middels het ingevulde award-formulier aan te leveren aan info@gtlbc.nl.
Na ontvangst van uw e-mail sturen wij u een bevestiging. Bekendmaking van de genomineerden vindt plaats op 1 november 2018.
Voor inzenders is beursruimte beschikbaar in de vorm van een stand (tegen betaling) of posterplaats (kosteloos maar alleen voor presentatie van de inzending) tijdens de beurs GTL 2018.

❱ Voordragen voor Award voor de Leefomgeving (pdf)

Integrale aanpak

De award is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om de integraliteit van de award voor de kwaliteit van de leefomgeving te toetsen moet een product/project 'scoren' op zoveel mogelijk van de volgende aspecten, maar minimaal op twee van deze aspecten:

CategorieŽn

Er zijn awards in vier categorieŽn waarvoor genomineerd kan worden:

Samenstelling jury

Beoordeling

Het product, project, dienst of organisatie 'scoren' op zoveel mogelijk, maar minimaal twee van de aspecten: luchtkwaliteit, geluid, CO2-reductie, energiebesparing, (verkeers)veiligheid. De beoordeling kijkt naar:

  1. Creativiteit en innovativiteit
  2. Effectiviteit en toepasbaarheid
  3. Eventueel economisch belang van uw idee
  4. Aantal aspecten van leefomgeving waarvoor uw oplossing verbetering brengt
  5. Wijze van presentatie
Punten 1 en 2 wegen het zwaarst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Goevaers.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens de borrel op dinsdag 6 oktober. Jacqueline Cramer zal de awards uitreiken.

WINNAARS 2017

IdeeŽn

Bij de inzendingen zijn diverse interessante ideeŽn ingebracht. Deze zijn hieronder genoemd.

Snelladen met mobiele stroom
Steeds meer gemeenten willen in de centra alleen nog maar elektrisch vrachtvervoer. Electrische bestelbusjes komen nu op de markt. Deze voertuigen moeten echter ook de batterijen opladen. Na een ochtend rit komen de bestelbusjes veelal weer tegelijk binnen op het distributiecentrum om nieuwe goederen in te laden. Dan moeten deze voertuigen ook tegelijk snel worden opgeladen. Dit geeft een enorme piekbelasting voor het stroomnet. Het eerste genomineerde voorstel heeft hiervoor een oplossing.

Geluidsoverlast van wegen
Geluidsoverlast van wegen is geen onbekend probleem. Door de industrie zijn de afgelopen jaren al diverse innovaties rondom dit thema opgepakt. Toepassing in de praktijk en dit ook nog eens combineren met circulaire aanpak is echter nieuw. Dit is een mooi voorbeeld van integrale innovatie aanpak.

Laagdrempelig meten van geluid en luchtkwaliteit
Het meten van geluid en luchtkwaliteit in de stad blijft een onderwerp dat al tot vele innovaties heeft geleid. De nieuwste ontwikkeling zet in op een laagdrempelige wijze van meten waarmee een veel beter beeld ontstaat van de herkomst van de bron. De data kan on-line, real time, worden gevolgd zodat beter beleid kan worden opgesteld.

Luchtkwaliteit bij tunnels
Het is algemeen bekend dat de luchtkwaliteit rondom tunnels altijd de nodige aandacht vraagt. Werken met filters en actieve luchtverversing is een beproefd concept. Maar hoe voorkom je het probleem. Bij de fijnstof problematiek is er steeds vaker aandacht voor de interactie tussen wegdek, banden en rolweerstand. Ook dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak.

Integraal duurzaam aanbesteden
Steeds meer overheidsinstanties hebben aandacht voor duurzaamheid. Duurzaam inkopen is dan ook voor de overheid een belangrijk instrument om verduurzaming te stimuleren. Het is in de praktijk toch vaak lastig om aandacht te hebben voor alle aspecten van duurzaamheid en dit te integreren in de tenderingsprocedure. Er moet een balans worden gevonden tussen CO2 reductie, circulaire aanpak, geluid- en luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en energiegebruik. Deze nominatie is een mooi voorbeeld hoe je dit in de praktijk doet.

Duurzame evenementen
Steeds vaker is er aandacht voor duurzaamheid bij het organiseren van evenementen. Dit jaar zijn er 2 voorstellen ingediend om de overlast die ontstaat bij evenementen te beperken. Beide innovaties resulteren in een verbetering van de luchtkwaliteit, het geluid en de energievoorziening en dus in minder overlast.