Awards
Nieuwe award voor de kwaliteit van de leefomgeving

Het leefklimaat staat steeds meer onder druk door de emissies en andere negatieve effecten van o.a. verkeer, industrie, evenementen en bevoorrading. Hierdoor treedt schade op aan de gezondheid en het milieu vanwege een combinatie van tal van aspecten, met name geluid en luchtkwaliteit. Op de eerste congresdag (7 november) worden daarom de Awards voor de Leefomgeving uitgereikt, door Jacqueline Cramer. Hieronder kunt u een product, project, dienst of organisatie voordragen, en vindt u meer informatie over deze award.

❱ Voordragen voor Award voor de Leefomgeving (pdf)

Integrale aanpak

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering over deze aspecten en ook aspecten zoals CO2, energie en veiligheid, effectief is om oplossingen te realiseren. Ook de Omgevingswet is gericht op integrale aanpak en geeft veel beleidsruimte voor het lokale bevoegd gezag. Op dit congres is ook steeds meer aandacht voor deze integrale benadering van omgevingsproblemen.

Daarom is dit jaar gekozen voor een nieuwe award op het congres. Deze is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om de integraliteit van de award voor de kwaliteit van de leefomgeving te toetsen moet een product/project 'scoren' op zoveel mogelijk van de volgende aspecten, maar minimaal op twee van deze aspecten:

CategorieŽn

Er zijn awards in drie categorieŽn waarvoor genomineerd kan worden:

Inzenden

Uw inzending of voordracht dient u vůůr 30 oktober 2017 middels het ingevulde award-formulier aan te leveren aan info@gtlbc.nl.
Na ontvangst van uw e-mail sturen wij u een bevestiging. Bekendmaking van de genomineerden vindt plaats op 1 november 2017.
Voor inzenders is beursruimte beschikbaar in de vorm van een stand (tegen betaling) of posterplaats (kosteloos maar alleen voor presentatie van de inzending) tijdens de beurs GTL 2017.

Samenstelling jury

Beoordeling

Het product, project, dienst of organisatie 'scoren' op zoveel mogelijk, maar minimaal twee van de aspecten: luchtkwaliteit, geluid, CO2-reductie, energiebesparing, (verkeers)veiligheid. De beoordeling kijkt naar:

  1. Creativiteit en innovativiteit
  2. Effectiviteit en toepasbaarheid
  3. Eventueel economisch belang van uw idee
  4. Aantal aspecten van leefomgeving waarvoor uw oplossing verbetering brengt
  5. Wijze van presentatie
Punten 1 en 2 wegen het zwaarst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Goevaers.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens de borrel op dinsdag 7 oktober. Jacqueline Cramer zal de awards uitreiken.

❰ Overzicht