Awards voor kwaliteit en leefomgeving

In 2019 zijn op de eerste congresdag (5 november 2019) wederom de Awards voor de Leefomgeving uitgereikt, door Jacqueline Cramer. Hieronder vindt u de winnaars en nadere informatie over deze award. Tevens staan de winnaars van vorige jaren. Informatie over de Award voor 2020 volgt in de loop van het jaar.

Het leefklimaat staat steeds meer onder druk door de emissies en andere negatieve effecten van o.a. verkeer, industrie, evenementen en bevoorrading. Hierdoor treedt schade op aan de gezondheid en het milieu vanwege een combinatie van tal van aspecten, met name geluid en luchtkwaliteit. De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering over deze aspecten en ook aspecten zoals CO2, energie en veiligheid, effectief is om oplossingen te realiseren. Ook de Omgevingswet is gericht op integrale aanpak en geeft veel beleidsruimte voor het lokale bevoegd gezag. Op dit Congres is ook steeds meer aandacht voor deze integrale benadering van omgevingsproblemen. Deze is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Winaars 2019

Industrie: Albert Heijn -
Schone stille vrachtwagens

Snow

Producten: Goodyear -
DriveOverReader

Forest

Overheden: Prov. Utrecht -
CoCreatie

Mountains

Bedrijfsleven: Arcadis -
App Geluidsverwachting.nl

Mountains

Winaars 2018

 • Quiet Vehicle Sounder om elektrische voertuigen bij lage snelheden veilig hoorbaar te maken zonder geluidsoverlast (Brigade)
 • Onderzoek slaap- en arbo-omstandigheden vrachtwagenchauffeurs met koeling (M+P)
 • Productreeks eco-verantwoord vrachttransport met aandrijvingen in elektrisch, CNG/LNG en GTL (Carrier)
 • Plan van Aanpak landelijk netwerk hernieuwbare brandstoffen (Provincie Gelderland)

Integrale aanpak

De award is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om de integraliteit van de award voor de kwaliteit van de leefomgeving te toetsen moet een product/project 'scoren' op zoveel mogelijk van de volgende aspecten, maar minimaal op twee van deze aspecten:

 • Luchtkwaliteit
 • Geluid
 • CO2 Reductie
 • Energiebesparing
 • Verkeersveiligheid

Categorieën

Er zijn vier categorieën waarvoor genomineerd kan worden:

 • Industrie - beste oplossing ontwikkeld door de industrie
 • Producten - welke innovatie heeft de meeste toekomst
 • Overheid - op welke wijze heeft de organisatie zich ingespannen om leefklimaat van haar bewoners te verbeteren
 • Bedrijfsleven - op welke wijze heeft een bedrijf zich ingespannen om leefklimaat te verbeteren

Beoordeling

Het product, project, dienst of organisatie 'scoren' op zoveel mogelijk, maar minimaal twee van de aspecten: luchtkwaliteit, geluid, CO2-reductie, energiebesparing, (verkeers)veiligheid. De beoordeling kijkt naar:

 • Creativiteit en innovativiteit
 • Effectiviteit en toepasbaarheid
 • Eventueel economisch belang van uw idee
 • Aantal aspecten van leefomgeving waarvoor uw oplossing verbetering brengt
 • Wijze van presentatie