Gilles Janssen Awards voor de beste spreker

Vanaf 2021 wordt deze award uitgereikt op het Congres GTL aan de beste spreker van de dag. In 2022 waren dit Merel Ursem (Soundappraisel) en Pieter Boon (We-Boost). De beste spreker wordt gekozen door de deelnemers aan het congres. De award is vernoemd naar Gilles Janssen die in 1997 een van de twee grondleggers van dit congres was. Gilles heeft met de organisatie van dit congres mensen met elkaar willen verbinden. Het congres is daarmee een belangrijk middel geweest voor het bouwen van een relatie- en kennisnetwerk binnen het vakgebied. Daarnaast was Gilles ontzettend goed in het geven van presentaties. Presentaties waar hij een ingewikkeld verhaal eenvoudig kon uitleggen, waarin helder de rollen van en relaties tussen stakeholders werden geduid en dat alles op een boeiende manier. Met deze Gilles Janssen Award willen wij sprekers op het Congres GTL aanmoedigen om hetzelfde te doen en Gilles een blijvende plek geven op zijn congres. Gilles Janssen
Gilles Janssen


De winnaars in 2022 waren Merel Ursem (Soundappraisel, dinsdag) en Pieter Boon (We-Boost, woensdag). Met eervolle vermeldingen op dinsdag voor Daniëlla Nijman (Halsten Advocaten), Cor Kooy (Het GeluidBuro) en Moniek Zuurbier (GGD), en op woensdag voor Frank Elbers (dBvision) en Mark Bakermans (DGMR).

Winaars 2022

Dinsdag 8 november 2022: Merel Ursem -
Soundappraisel

Snow

Woensdag 9 november 2022: Pieter Boon -
We-Boost

Forest

Winaars 2021

Dinsdag 9 november 2021: Marcel Cobussen -
Universiteit Leiden

Snow

Woensdag 10 november 2021: WillemJan van Vliet -
Rijkswaterstaat

Forest


 

Tot 2019: Awards voor kwaliteit en leefomgeving

In 2019 zijn op de eerste congresdag (5 november 2019) wederom de Awards voor de Leefomgeving uitgereikt, door Jacqueline Cramer. Hieronder vindt u de winnaars en nadere informatie over deze award. Tevens staan de winnaars van vorige jaren. Informatie over de Award voor 2020 volgt in de loop van het jaar.

Het leefklimaat staat steeds meer onder druk door de emissies en andere negatieve effecten van o.a. verkeer, industrie, evenementen en bevoorrading. Hierdoor treedt schade op aan de gezondheid en het milieu vanwege een combinatie van tal van aspecten, met name geluid en luchtkwaliteit. De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering over deze aspecten en ook aspecten zoals CO2, energie en veiligheid, effectief is om oplossingen te realiseren. Ook de Omgevingswet is gericht op integrale aanpak en geeft veel beleidsruimte voor het lokale bevoegd gezag. Op dit Congres is ook steeds meer aandacht voor deze integrale benadering van omgevingsproblemen. Deze is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Winaars 2019

Industrie: Albert Heijn -
Schone stille vrachtwagens

Snow

Producten: Goodyear -
DriveOverReader

Forest

Overheden: Prov. Utrecht -
CoCreatie

Mountains

Bedrijfsleven: Arcadis -
App Geluidsverwachting.nl

Mountains

Winaars 2018

 • Quiet Vehicle Sounder om elektrische voertuigen bij lage snelheden veilig hoorbaar te maken zonder geluidsoverlast (Brigade)
 • Onderzoek slaap- en arbo-omstandigheden vrachtwagenchauffeurs met koeling (M+P)
 • Productreeks eco-verantwoord vrachttransport met aandrijvingen in elektrisch, CNG/LNG en GTL (Carrier)
 • Plan van Aanpak landelijk netwerk hernieuwbare brandstoffen (Provincie Gelderland)

Integrale aanpak

De award is gericht op integrale oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om de integraliteit van de award voor de kwaliteit van de leefomgeving te toetsen moet een product/project 'scoren' op zoveel mogelijk van de volgende aspecten, maar minimaal op twee van deze aspecten:

 • Luchtkwaliteit
 • Geluid
 • CO2 Reductie
 • Energiebesparing
 • Verkeersveiligheid

Categorieën

Er zijn vier categorieën waarvoor genomineerd kan worden:

 • Industrie - beste oplossing ontwikkeld door de industrie
 • Producten - welke innovatie heeft de meeste toekomst
 • Overheid - op welke wijze heeft de organisatie zich ingespannen om leefklimaat van haar bewoners te verbeteren
 • Bedrijfsleven - op welke wijze heeft een bedrijf zich ingespannen om leefklimaat te verbeteren

Beoordeling

Het product, project, dienst of organisatie 'scoren' op zoveel mogelijk, maar minimaal twee van de aspecten: luchtkwaliteit, geluid, CO2-reductie, energiebesparing, (verkeers)veiligheid. De beoordeling kijkt naar:

 • Creativiteit en innovativiteit
 • Effectiviteit en toepasbaarheid
 • Eventueel economisch belang van uw idee
 • Aantal aspecten van leefomgeving waarvoor uw oplossing verbetering brengt
 • Wijze van presentatie