Call for papers (maart - 12 mei)

De programmacommissie is op zoek naar lezingen over een actueel onderwerp, en enthousiaste sprekers. In de Call for Papers (zie hieronder) staat welke onderwerpen dit jaar bij voorkeur centraal staan. Als u een lezing wilt houden op het Congres, dient u uiterlijk 12 mei een voorstel voor een artikel in via het webformulier. U geeft hiermee aan dat u bereid bent een lezing te geven op het Congres en gaat u akkoord met de voorwaarden.

Download Call for Papers

Aanmelden als spreker

Praktische informatie

Sprekers ontvangen eind juni een e-mail met de uitnodiging om een presentatie te geven over het onderwerp dat u zelf heeft aangedragen, of dat u met de organisatie overeengekomen bent. Als uw voorstel niet door de programmacommissie is geselecteerd, ontvangt u hiervan uiteraard ook bericht.

De hoofdspreker krijgt op de dag van de lezing gratis toegang tot het Congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang). Als uw inzending wordt geaccepteerd, bent u automatisch aangemeld. Overige praktische informatie over de gang van zaken rond inzendingen, presentaties, aanmeldingen etc. en de voorwaarden voor sprekers vindt u hier.