Een lezing geven

Wilt u een voordracht houden op het Congres, en bent u een enthousiaste spreker, dan kunt u een interessant en/of prikkelend voorstel voor een lezing inzenden van begin maart tot en met de deadline op 12 mei 2021. Zie de sectie Call for Papers voor de onderwerpen waar de programmacommissie dit jaar de nadruk op legt. In juni vergadert de programmacommissie over de ingediende voorstellen, en hoort u of uw lezing is geaccepteerd. Op deze pagina leest u praktische informatie over de lezing en de voorwaarden.

Een voorstel voor een lezing indienen

Aanmelden Congres

  • Hoofdsprekers zijn automatisch aangemeld voor de dag dat zij een lezing geven en hebben op die dag gratis toegang (1 spreker per lezing). Alleen de hoofdspreker komt op het programma te staan, de organisatie kan hierop een uitzondering maken.
  • Tweede sprekers moeten zich op de gebruikelijker manier aanmelden als bezoeker en betalen de normale prijs die geldt voor bezoekers.
  • Mede-auteurs die het het Congres wensen te bezoeken, melden zich op de gebruikelijke manier aan en betalen de normale prijs die geldt voor bezoekers.
Bezoekers aanmelden

Abstract

Het abstract dat u heeft aangeleverd gebruikt de programmacommissie om een selectie te maken welke lezingen er in het programma komen. Tevens worden sprekers verzocht om in uiterlijk half oktober een korte schriftelijke 'pitch' aan te leveren, die in het programmaboekje komt dat bezoekers krijgen op de dag van het Congres.

Presentatie (vooraf)

U dient uw presentatie meenemen naar de Expo Hoevelaken op USB-stick. Het is mogelijk geluid af te spelen. Er is een algemene gast-internettoegang voorzien op de daar aanwezige laptops, die echter voor grote hoeveelheid data niet altijd betrouwbaar is.

Aan de ingang van de beurs haalt u eerst uw naamkaartje en congresfolder op bij de entree-balie. Hier kunt u terecht voor eventuele vragen en assistentie. De laptops in de zalen zijn voorzien van Windows en een recente versie van Powerpoint. Voor het hanteren van de slides is een afstandsbediening met laser-pointer aanwezig.

Wij verzoeken u om uw presentatie zelf vanaf uw USB-stick te kopiƫren naar het bureaublad van de laptop, uiterlijk in de pauze voorafgaand aan uw sessie. U kunt dan meteen uw presentatie testen op de laptop. Eventueel kunt u assistentie vragen of laten oproepen bij de entree-balie. Geef het bestand uw eigen naam, dat vergemakkelijkt later het terugvinden en opstarten.

Aan het begin van uw sessie meldt u zich even bij de sessieleider.

Wij verzoeken u uw powerpoint- bestand na afloop van uw presentatie te laten staan op de laptop. Na het Congres plaatsen wij de presentaties als PDF op een afgeschermde plaats op de website. De presentatie komt dan naast de proceedings te staan. De congresbezoekers kunnen de PDF's daar downloaden.

Presentatie (inhoudelijk)

  • U heeft 25 minuten spreektijd + aanvullend ca. 5 tot 10 minuten voor vragen.
  • Uw presentatie mag beslist niet uitlopen, omdat het publiek zal wisselen tussen de zalen.
  • Gebruik in Powerpoint bij voorkeur geen "flashy" pagina-overgangen, inzoevende tekstregels, etc. Gebruik op de slides geen volzinnen, maar steekwoorden, met grote letters (bij voorkeur 28 punts). Gebruik vooral foto's, figuren, tabellen en grafieken om uw betoog kracht bij te zetten! Het is ook mogelijk om filmpjes te laten zien, daarbij is het aanbevolen deze ruim van te voren te testen op de laptop op de locatie.
  • Let op bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd (beeld)materiaal. Als spreker bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het door u gebruikte (beeld)materiaal gebruikt mag worden tijdens het Congres en als het na afloop op de website staat.
  • Een piepsysteem zal aanwezig zijn om de tijden te bewaken: een piep bij de start van de lezing, een piep als signaal dat de spreker moet afronden en de restminuten voor vragen/discussie benut kunnen worden. Vervolgens een piep met een signaal voor het einde van de lezing en start voor wisselen van zalen.

Privacy

Gegevens die u aan ons heeft verstrekt voor het geven van de lezing (bijvoorbeeld via de Call for Papers, of op verzoek van de organisatie) gebruiken wij alleen voor de organisatie van het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. We zullen u voor het komende Congres op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen wat betreft uw ingediende voorstel voor een lezing. Tevens gebruiken we de gegevens om u ook enkele komende jaren te informeren over de mogelijkheid om een lezing te geven. Uw gegevens zijn in te zien door de congresorganisatie en de programmacommissie. Tijdens het Congres komt uw naam en organisatie op de deelnemerslijst. De congresorganisatie kan tijdens het Congres foto's maken en die voor promotionele doeleinden gebruiken. De gegevens worden verder niet ter beschikking gesteld aan derden. Met uw inzending en/of deelname als spreker gaat u akkoord met onze werkwijze.

Contact Informatie

Als u spreker bent op het congres of een lezing zou willen geven, kunt u contact opnemen met Ruben van Moppes of bij geen gehoor Frank Elbers.

Ruben van Moppes
06 - 15 89 63 49
ruben.vanmoppes@dBvision.nl
Frank Elbers
06 - 29 07 61 61
frank.elbers@dBvision.nl