Programma GTL Congres en Beurs 2024

Hieronder zie je het programma van de afgelopen editie. Het programma voor 2024 moet nog worden gemaakt en zal in juni online komen. Ben jij een enthousiaste spreker en lijkt het je leuk om een lezing te geven, zie dan de informatie voor sprekers. Klik hier als je het programma liever als pdf bekijkt.

Dag 1     Dag 2

Dag 1: 14 november 2023

08:30

Inschrijving en infomarkt

09:30

Zaal Theater

Brede welvaart als doelstelling bij planvorming

Edwin Horlings, Liselotte Bingen, Peter Akkerman (CBS, Gemeente Utrecht, Ministerie I&W)

details lezing

10:45

Koffiepauze en infomarkt

11:15

Zaal Theater

Gecombineerde beoordeling geluid en lucht

Erik Roelofsen (NSG ism GGD)

details lezing

Zaal Cineac

Houtbouw: akoestische classificatie van woningen

Koen Temmink (Nieman Raadgevende Ingenieurs)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Windturbines en lf-geluid: onderzoek nieuwe normstelling

Wim van der Maarl (Peutz bv)

details lezing

Zaal On Air

Vernieuwing stookwijzer

Sander Teeuwisse (RIVM)

details lezing

11:50

Zaal Theater

Burgerparticipatie in soundscape-onderzoek

Merel Ursem (SoundAppraisal)

details lezing

Zaal Cineac

Geluidhinder tijdens renovatie sociale huurflat

Yvonne Vendrig (UMC Utrecht)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Eerste ervaringen met omzetting it's naar gpp's

Gerard van Kempen (DGMR)

details lezing

Zaal On Air

Houtstook beleid voor bescherming gezondheid

Rachel Heijne (Raadslid gemeente Utrecht (GL))

details lezing

12:20

Lunchpauze en infomarkt

13:20

Zaal Theater

Geluid op emplacementen onder de omgevingswet

Geraldine Woestenenk (ProRail)

details lezing

Zaal Cineac

Luide voertuigen in g4 steden en eu project lens

Michael Dittrich (TNO)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Verschillen end-kartering 2007-2022

Sander Buitelaar (dBvision)

details lezing

Zaal On Air

Kritische blik op zzs-minimalisatieplicht

Reinoud van der Auweraert (TAUW)

details lezing

13:55

Zaal Theater

Being a responsible neighbour

Christian Malek (NS)

details lezing

Zaal Cineac

Real-time analyse van high-emitters wegverkeer

Erik van Gils (M+P)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

End-kartering: verschillen cnossos-srm2

Mark Bakermans (DGMR)

details lezing

Zaal On Air

Roadmap industriële piekbelasters stikstof

Myron Plugge (Antea Group)

details lezing

14:30

Zaal Theater

Geluidregister spoor omgevingswetproof

Ard Kuijpers (M+P)

details lezing

Zaal Cineac

Gedragsbeïnvloeding luide voertuigen in barendrecht

Jan Potter (DCMR milieudienst Rijnmond)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Evaluatie geluidruimte rijks- en spoorwegen

Renez Nota (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

details lezing

Zaal On Air

Schonere banden in amsterdam

Bert Peeters (M+P)

details lezing

15:00

Pauze en infomarkt

15:30

Zaal Theater

Meerjarenprogramma geluidsanering en de omgeving

Bert Frijlingh (ProRail)

details lezing

Zaal Cineac

Bouwlawaai beheersen vanaf de start

Bram van der Kleij (Peutz bv)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Geluideffect van waterstof aangedreven vrachtwagens

Gerard van Kempen (DGMR)

details lezing

Zaal On Air

Uitbreiding modelinstrumentarium voor lucht- en geurberekeningen

Julius Fricke (DGMR)

details lezing

16:05

Zaal Theater

Geluidschimmel - hoe poets je het voorgoed weg?

Edwin Verheijen (dBvision)

details lezing

Zaal Cineac

Mki-neutrale geluidschermen prorail

Robbert Vroomen (ProRail)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Nestgeluid, ja natuurlijk

Eugène de Beer (Peutz bv)

details lezing

Zaal On Air

Dosis respons relatie geurhinder veehouderij herzien

Rob van Aalsburg (GGD Hart voor Brabant)

details lezing

16:35

Infomarkt, borrel en uitreiking Gilles Janssen Award

Dag 2: 15 november 2023

08:30

Inschrijving en infomarkt

09:30

Zaal Theater

Relevantie van trillingen en raakvlakken met andere milieuthema’s

Pieter Boon (We-Boost)

details lezing

11:15

Zaal Theater

Rekenhart geluid

Rob van Loon (RIVM)

details lezing

Zaal Cineac

Padel en geluid, 3/4 jaar na de handreiking

Arjo van den Berg en Gijs Peelen (dB Advies, KNLTB)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Relaties vliegtuiggeluid en hinder/slaapverstoring

Marije Reedijk (RIVM)

details lezing

Zaal On Air

De invloed van ondergrondvariabiliteit op trillingen

Bruno Zuada Coelho (Deltares)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Stikstof en natuur: effecten en maatregelen in een juridische context

Dick Bal (Taakgroep ecologische onderbouwing)

details lezing

11:50

Zaal Theater

Automatische bepaling van geluidvermogens

Wim van der Maarl (Peutz bv)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Who-advies voor vliegtuiggeluid onder de loep

Bert Peeters (M+P)

details lezing

Zaal On Air

Brugprobleem opgelost met hydropneumatische demper

Christiaan Tollenaar (M+P)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Meten is weten! metingen bij het in kaart brengen van depositie

Roy Wichink Kruit (RIVM)

details lezing

12:20

Lunchpauze en infomarkt

13:20

Zaal Theater

Lokaal geluidbeleid een vloek of een zegen?

Wim Wigerink (DGMR)

details lezing

Zaal Cineac

Zelfbouw geluidmeters

Nick Mabjaia (RIVM)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Vliegtuiggeluid en individuele bescherming burgers

Jan Hooghwerff (M+P)

details lezing

Zaal On Air

Hinder en slaapverstoring door spoortrillingen

Elise van Kempen (RIVM)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Aerius in de praktijk: zonder bouwvrijstelling geen snelfietsroute?

Twan Brekelmans (Antea Group)

details lezing

13:55

Zaal Theater

Lokale geluidregels gemeenten in de omgevingswet

Frank Elbers (dBvision)

details lezing

Zaal Cineac

10 jaar trendmeetnet geluid: monitoring rijks- en spoorwegen

Arnaud Kok (RIVM)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

Abhishek Sahai (RIVM)

details lezing

Zaal On Air

Trillingen - pilots infra innovaties ibs

Rinka van Dommelen (ProRail)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Aerius-berekening (on)doordacht?

Sander Buitelaar (dBvision)

details lezing

14:30

Zaal Theater

Beleidsneutraal van wgh naar bkl

Jan Hardlooper (Buro Bouwfysica BV)

details lezing

Zaal Cineac

Innovatie van het landelijke trendmeetnet geluid

Tijmen Wartenberg (RIVM)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Analyse van luchtvaartgeluid op schiphol

Maarten Meeuwes (M+P)

details lezing

Zaal On Air

De rol van materieel in trillingsreductie

Jasper Peen (Ricardo Rail)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Discussiesessie stikstofdepositie

Luc Verhees (TAUW)

details lezing

15:00

Pauze en infomarkt

15:30

Zaal Theater

Jurisprudentie in de schemerzone

Daniella Nijman (Halsten advocaten)

details lezing

Zaal Cineac

Verminderen van geluidklachten door zelfregulering

George Boersma (Munisense BV)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Windmolens en psychoakoestische experimenten

Josephine Pockelé (TU Delft)

details lezing

Zaal On Air

Risicobeheersing met behulp van citizen science.

Eef Joosten (Inspectie Leefomgeving en Transport)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Ammoniakmetingen in stallen en het nut voor vergunningverlening

Roger Stoeltie (TAUW)

details lezing

16:05

Zaal Theater

Een nieuw doelmatigheidscriterium

Jeroen Kamer (dBvision)

details lezing

Zaal Cineac

Vertrouwen winnen met low-tech en menselijke maat

Marie Janke Damoiseaux (RWS West Nederland Noord)

details lezing

Zaal Hans Idzerda

Weersinvloeden en geluidvoortplanting / electrisch aangedreven propellers

Jelle Ruis, Chris Bononi Bello (TU Delft)

details lezing

Zaal On Air

A case study for light rail transit vibration

Zeynep Urkmez (Arcadis)

details lezing

Zaal Jeanne Roos

Recente ontwikkelingen stikstofmodellering

Martijn Schaap (TNO)

details lezing

16:35

Infomarkt, borrel en uitreiking Gilles Janssen Award

Programmacommissie

Erik Roelofsen

Nederlandse Stichting Geluidshinder

Marcel Blankvoort

Vereniging van Milieuprofessionals

Reinier Balkema

Nederlands Akoestisch Genootschap

Roalt Aalmoes

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Dorien Lolkema

RIVM

Theo Benjert

Gemeente Rotterdam/Eurocities

Arold Brand

Rijkswaterstaat

Chiel Roovers

ProRail

Renez Nota

Ministerie IenW

Agnes van Uitert

Nederlandse Trillingsvereniging

Moniek Zuurbier

GGD Gelderland-Midden

Luc Verhees

Tauw

Sander Teeuwisse

RIVM/Vereniging van Milieuprofessionals

Christiaan Langezaal

Kenniscentrum IPLO

Frank Elbers

dBvision, voorzitter

Ruben van Moppes

dBvision, secretaris